06 51 18 83 22

info@jpsretail.nl

Disclaimer

De website van JPS Retail Services en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van JPS Retail Services. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JPS Retail Services.

De op deze website getoonde informatie wordt door JPS Retail Services met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op de Website getoonde informatie onder het kopje ‘aanbod’ is altijd vrijblijvend tenzij anders aangegeven.

Hoewel JPS Retail Services alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is JPS Retail Services niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door JPS Retail Services. worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel JPS Retail Services  uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door JPS Retail Services worden onderhouden wordt afgewezen.

JPS Retail Services. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.

Telefoon

06 51 18 83 22

Adres

Aangelag 24 Nuenen

Disclaimer

© Copyright 2017. Alle Rechten Voorbehouden

KvK Nummer: 69923221

Email

info@jpsretail.nl